Selecteer een pagina

Ons verhaal

Wie zijn wij en wat is het verhaal van Boerderij de Weide.

Visie en missie

 In onze wereld worden landbouw en natuur als twee losstaande onderdelen gezien, met bodemerosie en verlies van bodemleven en diversiteit als gevolg. Wij geloven dat landbouw en natuur juist heel goed samen gaan. Zonder natuur, geen landbouw. Daarom is het ons doel om de consument te voorzien van dierlijke producten, zonder dat het ten koste gaat van de natuur. Door in harmonie met de natuur te boeren en te zorgen voor het land waar onze dieren grazen, halen wij veel profijt uit de gezondheidsvoordelen die hieruit voort komen en zullen toekomstige generaties hier ook van blijven profiteren.

Ons verhaal

Wij zijn familie van Leeuwen. Sinds 1989 boeren wij met trots op een natuurvriendelijke manier in de Betuwe. Peter en Mariska zijn begonnen met het houden van scharrelvarkens en zijn in 1998 als een van de eerste boerderijen in Nederland begonnen met het biologisch houden van varkens. Na alle jaren ervaring, weten we wat het beste is voor de dieren en gaan we hier met veel passie en zorg mee om.

Inmiddels hebben we een kudde schapen, lakenvelders, een groep leghennen en honingbijen toegevoegd aan onze boerderij. Wij geloven dat diversiteit beter is voor de boerderij en de bodem en dat dit positieve gezondheidseffecten voor de dieren met zich mee brengt. Verder hebben we de daken van onze stallen bedekt met zonnepanelen, die naast onze eigen boerderij, honderden huishoudens voorzien van stroom.

Sinds enkele jaren werkt ook de jongere generatie op de boerderij. Zoon Jeroen is met een frisse blik het bedrijf ingestapt en gaat de boerderij de komende decennia runnen. Het doel is om met een verbrede kennis het bedrijf een nieuwe richting op te sturen. Door middel van onder andere regeneratieve begrazingsmethoden, gaan we de bodemgezondheid de komende jaren verbeteren. Dit heeft automatisch invloed op de gezondheid van de planten en dieren. Dit resulteert in voedingsrijke en lekkere dierlijke producten voor de consument.

+31 6 22626089
info@boerderijdeweide.nl