Selecteer een pagina

Leren

Kom meer te weten over Biologische & Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw

Al met al doen wij al heel wat om de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag te laten vertonen. Maar wij willen verder gaan dan de biologische wetgeving. Dit doen wij o.a. met regeneratieve begrazingsmethoden. Regeneratieve begrazing houdt in dat wij onze dieren regelmatig verplaatsen en de bodem en planten lange rustperiodes geven, zodat deze voldoende tijd hebben om te herstellen en de mest om te zetten tot voedingstoffen. Dit resulteert in een gezonde bodem en een natuurlijkere leefomgeving, wat uiteindelijk ook weer wilde dieren en klein bodemleven aantrekt.

Dit proces bootsen wij na van de natuur, waar herbivoren ook regelmatig migreren omdat ze anders ten prooi vallen aan roofdieren. Hierbij grazen grote kuddes dieren intensief op relatief kleine stukken grond. Ze eten de planten, vertrappen wat blijft staan, mesten hierop en laten hiermee een mooie “mulch” laag over op de bodem. Dit heeft een positief effect op de vruchtbaarheid, waardoor de bodem in staat is om meer kool- en stikstof vast te leggen.

Hiernaast geloven wij dat diversiteit goed is voor het bedrijf, maar ook voor de dieren en de bodem. Onze lakenvelders en schapen weiden we samen, omdat dit eindgastheren zijn als het op parasieten aankomt. Hierdoor houden de dieren elkaar dus gezond. In de natuur worden herbivoren altijd vergezeld met vogels die parasieten en insecten opeten die op hen afkomen en houden daarmee plagen in stand. Daarom laten wij de kippen achter de koeien en schapen aan scharrelen, ze pikken de parasieten en insecten uit de mest. Dit vormt een belangrijke eiwitbron voor de kippen. Uiteindelijk heeft het vee minder last van de parasieten en insecten, en hebben de kippen extra voeding. Win-Win!

 

Leren

Biologische landbouw

Ons bedrijf is al decennialang biologisch gecertificeerd, wat betekent dat wij met extra veel aandacht voor ons land en de dieren zorgen. Wij voldoen met deze certificatie aan de volgende criteria:

  • Biologisch voer: Voer geteeld op Biologisch gecertificeerde gronden, zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
  • Ruimte: Onze dieren hebben extra veel bewegingsruimte.
  • Buitenlucht: Al onze dieren hebben dag in dag uit, de mogelijkheid om in hun buitenverblijf of weide te verblijven waar ze kunnen genieten van de frisse lucht en de zon.
  • Verrijkingsmateriaal: Onze varkens kunnen liggen en spelen in natuurlijk verrijkingsmateriaal, zoals stro.

Ben je benieuwd naar onze dieren en de boerderij of wil je meer weten over de Biologische veehouderij. Meld je schoolklas dan aan voor een boerderijles. Bezoek: voor meer informatie.

Bodem

De laatste decennia is de mensheid steeds meer te weten gekomen over de bodem. De bodem bestaat niet alleen uit wortels van planten en grond. Integendeel, er is een enorme overvloed aan leven te vinden in een gezonde bodem. Zo zijn er wormen die dood plantenmateriaal afbreken en omzetten in vruchtbare grond (humus). Daarnaast vermengen ze de gronddeeltjes en maken tunnels die de bodem voorzien van zuurstof.  Daarnaast zijn er insecten die leven van de mest van herbivoren zoals mestkevers, welke vruchtbare mestdeeltjes mee de grond in nemen.

Organisch materiaal wordt verder afgebroken door micro-organismen zoals schimmels en bacteriën. Een hele belangrijke schimmel in de bodem is de mycorhizza die een communicatienetwerk vormt in de bodem en in symbiose leeft met planten. De planten leveren suikers aan de schimmels en krijgen in ruil voedingsstoffen en water uit de bodem terug.

Kortom de bodem zit vol met kostbaar leven, ieder organisme heeft zijn eigen bijdrage om de bodem gezond te houden. Het bodemleven functioneert het beste zonder dat de mens hier zich al teveel mee bemoeit. Het is daarom belangrijk om machines en grondbewerking te minimaliseren. Het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen heeft een grote impact op het bodemleven en zorgt op de lange termijn voor nadelige gevolgen als droogte, bodemerosie en verlies van biodiversiteit.

We houden ons vast aan natuurlijke principes die belangrijk zijn voor een gezonde bodem, zoals je ziet in de afbeelding links. Deze is afkomstig van: Understanding Ag – Restoring Soil, Profits, Farms and Futures

Door de natuurlijke processen na te bootsen, creëren we een gezonde bodem, gezonde planten en dieren. En uiteindelijk een gezond stukje vlees, dat ook nog bijdraagt aan het vastleggen van broeikasgassen. Het vlees van Boerderij de Weide is niet alleen lekker, maar is ook op een verantwoorde manier geproduceerd.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer leren over regeneratieve landbouw? 

Neem contact met ons op en wij kunnen jouw misschien helpen met een functie of stageplaats.

+31 6 22626089
info@boerderijdeweide.nl